Infokiosk PLAYER

Software PLAYER na prehrávanie grafického obsahu na LCD obrazovke. Software je potrebné nainštalovať do mediálneho prehrávača. Ako mediálny prehrávač možno použiť počítač s operačným systémom Windows alebo Linux. (prehrávač s Linux systémom je dodávaný len u nás ako SET spolu so software PLAYER).

Software PLAYER je kompatibilný so software CREATOR a dokáže prehrávať vytvorený grafický obsah všetkých widgetov, bez nutnosti ďalšieho nastavovania.

Grafický projekt možno do Software PLAYER naimportovať:

1. „cez internet“ -vzdialenou správou s využitím vášho FTP servera

2. z USB kľuča

3. v lokálnej LAN sieti (pokiaľ je mediálny prehrávač pripojený v rovnakej LAN sieti ako počítač s Creator software)

Ak sa bude grafický obsah aktualizovať cez „internet“ je potrebné po prvotnom nainštalovaní nastaviť, z ktorého FTP servera sa bude aktualizovať obsah a tiež časový interval, kedy sa obsah bude sťahovať. Stiahnutý obsah sa začne automaticky prehrávať.

Grafický obsah možno do mediálneho prehrávača nahrať aj priamo z USB kľúča, v tomto prípade je potrebné len zasunúť USB kľúč, obsah sa automaticky naimportuje do software PLAYER a spustí sa prehrávanie.

Pri aktualizovaní obsahu v lokálnej sieti sa garfický obsah začne prehrávať hneď po prenose tohto obsahu do mediálneho prehrávača.

Software PLAYER, ktorý je inštalovaný v mediálnom prehrávači s OS LINUX, umožňuje nastaviť vlastný č as zapnutia aj vypnutia mediálneho prehrávača pre každý deň v týždni individuálne.

Pre mediálny prehrávač s OS Windows, inštalovaný software PLAYER umožňuje nastaviť čas vypnutia na každý deň v týždni individuálne, čas zapnutia je pre všetky dni rovnaký (umožňuje BIOS nastavenie).

MINIMÁLNE SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY PRE SOFTWARE PLAYER

DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY PRE SOFTWARE PLAYER

* software PLAYER dokáže fungovať aj s inou konfiguráciou PC, avšak pri nízkom výkone počítača môže byť prehrávanie videí, PDF súborov alebo načítavanie web stránok spomalené.

* bezproblémové prehrávanie náročnejšieho grafického obsahu, prehráva aj 6 FullHD videí súčasne na jednej stránke

LICENCIE INFOKIOSK PLAYER

Licencia LITE - 89€

Licencia STANDARD - 99€

Licencia PRO - 179€