Často kladené otázky

1

Minimálna konfigurácia:

i3-4200, ( AMD ekvivalent )  8 GB RAM, SSD/HDD Disk, WIN10 64 bit.

Doporučená konfigurácia:

Pre optimálne využívanie všetkých funkcií software Creator, pri výrobe obsahu vo FullHD rozlíšení,  doporučujeme použiť počítač s min. konfiguráciou: i5-8400, ( AMD ekvivalent )  8 GB RAM, SSD Disk, WIN10 64 bit, zabezpečí bezproblémové a rýchle vytváranie aj náročnejšieho grafického obsahu. Rýchlosť sa prejaví najmä pri komprimácií videí  alebo  v náhľade stránok pri prehrávaní 6 videí súčasne.

Poznámka: software Creator dokáže fungovať aj s inou konfiguráciou PC, avšak pri nízkom výkone počítača niektoré úkony ako komprimovanie videí alebo prehrávanie viac ako 1 videa alebo PDF súborov v náhľade stránky môže byť spomalené. 

Rýchlosť prehrávania obsahu na mediálnom prehrávači však  závisí len od výkonu počítača na ktorom je nainštalovaný software Player.

2

Minimálna konfigurácia počítača pre software PLAYER:

i3-4200, 8 GB RAM, SSD/HDD Disk, WIN10 64 bit.

Poznámka: software PLAYER dokáže fungovať aj s inou konfiguráciou PC, avšak pri nízkom výkone počítača môže byť prehrávanie videí, PDF súborov alebo načítavanie web stránok spomalené.

Doporučená špecifikácia počítača pre software PLAYER:

Pre optimálne využívanie všetkých funkcií software PLAYER, pre prehrávanie grafického obsahu vo FullHD rozlíšení doporučujeme použiť počítač s min. konfiguráciou: i5-8400, 8 GB RAM, SSD Disk, WIN10 64 bit, zabezpečí bezproblémové prehrávanie náročnejšieho grafického obsahu, prehráva aj 6 videí súčasne na jednej stránke.

3

Mediálny prehrávač Lite je určený pre projekty s rozlíšením max. FullHD, kde sa nevyžaduje prehrávanie viac ako jedného videa na stránke, doporučujeme využiť funkciu komprimácie médií. ( viď nastavenia v software CREATOR)

Mediálny prehrávač Lite dokáže bez problémov prehrávať stránky s obrázkami a textami, PDF s textami, na každej stránke doporučujeme použiť max. 1 video alebo 1 web stránku.

Pri použití médií s vyšším rozlíšením alebo datovým tokom môže byť prehrávanie obsahu spomalené, ale stále funkčné.

Pre graficky náročnejšie projekty ( viac videí prehrávaných súčasne, zobrazovanie viacstranových PDF s obrázkami, časté využívanie web stránok)  prípadne ak chcete mať dostatočnú rezervu do budúcna, doporučujeme použiť ako mediálny player počítač s doporučenými parametrami.

4

Ak máte nastavené rozlíšenie projektu na FullHD, doporučujeme použiť videá s rozlíšením 1920 x 1080 pix. a datový tok max. 5 Mbps. Pre projekt v 4K rozlíšení doporučujeme použiť videá s rozlíšením 4K a dat. tok max. 20Mbps.

Poznámka: Ak v nastaveniach software Creator povolíte „kompresiu médií“, software automaticky videá s vyšším rozlíšením a datovým tokom optimalizuje komprimovaním, zachová sa vysoká kvalita videa a zároveň sa zníži datová veľkosť použitého videa a tým aj celého projektu. ( skráti sa čas aktualizácie obsahu pri prenose cez internet )

Výsledná kvalita obrazu je limitovaná rozlíšením monitora na ktorom sa obsah zobrazuje, komprimácia médií optimalizuje pomer „kvalita / veľkosť“ projektu na základe zvoleného rozlíšenia projektu.

5

Veľkosť monitora si môžete zvoliť úplne ľubovoľne, konektivita HDMI, DP závisí od možností pripojeného monitora a rozlíšenie závisí od vami nastaveného projektu t.j. ak máte projekt vo FullHD rozlíšení vyberte si monitor s FullHD rozlíšením ( 1920x 1080 px. ), ak máte projekt v 4K rozlíšení doporučujeme použiť monitor s 4K rozlíšením, aby ste zachovali vysokú kvalitu rozlíšenia obsahu.

Software CREATOR umožňuje použiť aj atypické rozlíšenie napr. pre LED steny na štadiónoch a pod.

Poznámka: Na našom e-shope dodávame aj SETy – monitor so zabudovaným mediálnym prehrávačom.

6

Obsah možno nahrať týmito spôsobmi:

a) cez USB kľúč, zasunutím USB kľúča do mediálneho prehrávača sa obsah automaticky stiahne a spustí sa prehrávanie obsahu, projektu musí byť na USB kľúči v „koreňovom adresári“ ( adresár, ktorý je hierarchicky najvyššie )

b) vzdialenou správou cez váš vlastný FTP server ( konzultujte s vašim správcom IT alebo nás kontaktujte)

c) v lokálnej sieti prekopirovaním súboru na lokálny disk mediálneho prehrávača v ktorom je inštalovaný software player, klávesovou skratkou CTRL-S sa otvorí nastavenie Playera,  softvér umožňuje manuálne vybrať súbor ktorý sa má prehrávať.

d) v lokálnej „LAN“ sieti, priamo zo software Creator ( verzia Premium a Exclusive)  je možný export na mediálny prehrávač,  ktorý je pripojený a prístupný v tej istej lokálnej LAN sieti,