Pomáhame ľuďom a firmám poskytovať informácie pútavou obrazovou formou, atraktívne aj interaktívne

V dnešnej rýchlej dobe sa informácie šíria efektívne najmä obrazovou formou. Našim zámerom je poskytnúť všetkým ľuďom, ktorí chcú zdieľať informácie takouto formou, jednoduchý nástroj ktorým to zvládnu ľahko, rýchlo a hravou formou.

Vyvinuli sme preto užívateľsky jednoduchý , intuitívny software, ktorý vám pomôže vytvoriť si vlastný elektronický plagát, nástenku alebo obrazový prospekt a zobrazovať tieto informácie na štandardnej ale aj na dotykovej LCD obrazovke.

Chceli by sme poskytnúť takýto nástroj všetkým ľ uďom a fi rmám, aj tým, ktorí si doteraz mysleli, že je to zložité.

S našim softvérom to zvládnete.

Ak budete potrebovať radu či pomoc, „sme tu skutočne pre vás“.

Náš smart software, dá vašej myšlienke vzhľad

TÍM INFOKIOSK.SOFTWARE